วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่เหมือนจริง (แต่มีจริง)

10 สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่เหมือนจริง (แต่มีจริง)

1.Mount Roraima-South america

Mount Roraima-South america


2.Naico mine-Mexico

Naico mine-Mexico


3.Red beach-China

Red beach-China


4.Solar du Uyuni-Bolivia

Solar du Uyuni-Bolivia


5.Tainzi mountians-China

Tainzi mountians-China


6.Tulip fields-Netherlands

Tulip fields-Netherlands


7.Tunnel of love-Ukraine

Tunnel of love-Ukraine


8.Wisteria flower tunnel-Japan

Wisteria flower tunnel-Japan

9.Zhangye Danxia landform-China

Zhangye Danxia landform-China

10.Zhangya Danxia Landfrom 2-China

Zhangya Danxia Landfrom 2-China